Geschiedenis van de blokhut in Heino

Al in de twintiger jaren van de vorige eeuw, kreeg onze groep via Hopman Huijsman de beschikking over een tweede huis, de blokhut te Heino. Erg bijzonder om als groep de beschikking te hebben over zo´n tweede verblijf.
De blokhut is gebouwd op grond van de familie Huijsman. Er gaan verhalen de ronde dat de grond onze Hop Huijs destijds werd aangeboden als betaling voor verrichte diensten (Hop Huijs was advocaat en lid van de voogdijraad van Zwolle). Vele kleine kampjes, maar ook zomerkampen worden op dit terrein doorgebracht in de jaren ´20 en ´30.
Tijdens de bezetting ´verkoopt´ Huijsman de blokhut aan zijn broer, om deze uit handen te houden van de bezetter. Dit in verband met het feit dat de Padvinderij door de bezetter verboden werd en Hop Huijs in het verzet zat en opgepakt en gedeporteerd werd door de Duitsers (om die reden werd ook de Kievit in de oorlogsjaren overgedragen aan de kinderraad Zwolle). In de tweede wereldoorlog heeft er onder andere een Engelse piloot ondergedoken gezeten in de blokhut.blokhut van voor 1980

Op 5 september 1945 kon de Huijsmangroep weer gebruik maken van zijn vertrouwde tweede huis. De broer van Huijsman, Albertus Dithmar Huijsman, te Haarlem, gaf aan het onderkomen weer ter beschikking te willen stellen voor de activiteiten van de Huysmangroep.
In 1979 werd er in Heino, ter vervanging van de bouwvallige blokhut van voor de oorlog, een nieuwe blokhut gebouwd door de Antilopenstam (een stam voortgekomen uit verkennerleiding en oud-stamleden die de groep eind jaren zeventig verlieten). Deze blokhut staat er nu nog steeds.
De deur van de oude latrine was de deur van de oude blokhut en deze deur zou nog een belangrijke rol spelen in de legende rondom de blokhut die in onze groep nog steeds de ronde doet. Vraagt u maar eens één van de vele versies aan een willekeurig groepslid.
Eind jaren negentig besloot de familie Huijsman, in verband met een overlijden, onze groep het aanbod te doen om het terrein van de blokhut te kopen (de opstal was al sinds het begin eigendom van de groep). Aangezien er op dat moment wel voldoende middelen aanwezig waren, maar men deze middelen nadrukkelijk wilde bewaren voor de nieuwbouw van de Kievit, kon de vraagprijs niet betaald worden. Na allerlei mogelijkheden bekeken te hebben, zoals verwerving van de grond door oud-leden en andere particuliere acties, vond de Huysmangroep het Hervormd Weeshuis bereid om de grond te kopen en aan haar te verpachten. Hierdoor zijn wij nu al meer dan 80 jaar in het bezit van dit geweldige tweede huis.
Wilt u dit scoutinggebouw huren? vul dan het aanvraagformulier in -> Aanvraagformulier