Mr. Carel F.H. Huysman was de eerste echte hopman van de later naar hem genoemde groep. In het dagelijks leven was hij betrokken bij de kinderzorg. Ondanks de uitgebreidheid van de Huysman archieven is niet bekend wanneer hij geboren is, zelfs zijn voornaam wordt slechts één keer genoemd. Mr. Huysman wordt steevast als hopman aangesproken, zelfs door degenen die dicht bij hem staan.

Enkele aanvullingen met dank aan: Wim Huijsmans.

Mr. Carel Frédéric Herman Huysman werd op 6 maart 1892 te Utrecht geboren. Hij kwam op 2 augustus 1919 vanuit Utrecht in Zwolle wonen. Hij was van beroep advocaat en procureur. Bovendien was hij werkzaam als secretaris van de voogdijraad.

Bovenstaande bron van: Wim Huijsmans.

De padvindersgroep was voor hopman Huysman belangrijker dan zijn privé leven. Hij schrijft in 1946 in een brief na de oorlog ten tijde van een conflict met de toenmalige districtscommissaris die vond dat bestuur van de padvindersbeweging elitair moest blijven: “Jeugdwerk is mijne levenskeuze. Ik heb destijds een belangrijke promotie in de rechterlijke macht laten schieten omdat ik mijn Zwolse padvinders niet wilde laten schieten”. Verder: “De X- groepen zijn 100% gemengd, zonen van arbeiders, doktoren en ambtenaren enz. Wij hebben geen klassenvertegenwoordigers nodig maar mensen die hart hebben voor onze jongens: dan is een rechterlijk ambtenaar of medicus mij in principe even veel waard als Jan Boezeroen”.

hopman-huysman

In dezelfde brief voegt ir. Meijerink, de toenmalige voorzitter van de Christelijke groepen daar aan toe: “Hopman Huysman’s kracht ligt niet in het technische kunnen, in knopen leggen, vuur stoken, dril, maar hij weet tegelijk met het vuur de vriendschap te ontsteken”.

Hopman Israël onderschrijft dit in het jubileum Kraaiennest in 1969 : “In een tijd waarin het spel van verkennen toch echt wel een elitebeweging was, heeft zijn troep nooit bestaan uit jongens aan wie hij had gevraagd: ‘wie ben jij?’, maar het accent lag altijd op ‘Hoe ben jij?’ Wat je vader deed of uit wat voor een straat je kwam, was niet interessant”.

In hetzelfde nummer voegt de heer J.C. v.d. Bosch hier aan toe: “Padvinderij was in de dertiger jaren iets voor jongens van de goede huize. Zo beslist niet in de Huysmangroep, die een uitzondering op de regel was. Er waren zonen van de Burgemeester, de arts, de ongeschoolde werkman en de vakman.” Verder schrijft hij: “Hopman Huysman liet ooit de troep zo maar ergens van de fiets stappen en installeerde één van de jongens tot verkenner eerste klas zonder dat deze aan alle eisen had voldaan. De jongen was te verbouwereerd om ook maar één woord te kunnen zeggen. De Hopman vond dat hij technisch ver genoeg was om het insigne eerste klas te mogen dragen. Hiermee was voldaan aan het rechtvaardigheid: de verkenner had in de praktijk zijn kunnen getoond”.

Ook vertelt van de Bosch over allerlei onmogelijke zaken die Hopman Huysman gedaan kreeg. Zoals tijdens een zomerkamp in Zeeland waar de troep met een torpedojager op zee mee op oefening mocht, een duikboot te bezichtigen kreeg en een nacht mocht slapen op een zeeschip. Hij sluit af met “Hopman Huysman had een droom over liefde en gerechtigheid”.

Hopman Huysman overleed op 24 april 1954. In een In Memoriam in het Kraaiennest staat de volgende zinsnede: “Zijn kracht was een band smeden tussen alle jongens uit de maatschappij ongeacht rang en stand”.