Vertrouwenspersonen

De Huysmangroep moet een veilige omgeving zijn waar iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Binnen de Huysmangroep is het voor elke vrijwilliger verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Daarmee wordt voorkomen dat er vrijwilligers aan het werk zijn die een strafblad hebben wat een functie binnen de Huysmangroep in de weg staat.

De Huysmangroep heeft drie vertrouwenspersonen die hulp kunnen bieden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. De vertrouwenspersonen zijn er voor de jeugdleden en ouders maar ook voor de leiding, stamleden en bestuur en zijn altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of bestuur. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Als er echt buiten de lijntjes gekleurd wordt, moeten we de leden en ouders maar ook de groep ondersteunen en beschermen. De vertrouwenspersonen hebben allebei een scouting-loopbaan bij de Huysmangroep achter de rug en hebben een onafhankelijke positie binnen de groep.

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kan praten en aan wie je vragen kan voorleggen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over iets wat jezelf is overkomen, je gezien/gehoord hebt of over iets waar je over twijfelt. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. De vertrouwenspersoon neemt een onafhankelijke positie in binnen de Scoutinggroep en is goed zichtbaar voor de leden.

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Edith van Dieren, telefoon: (038) 423 29 22
  • Han Arends, telefoon: (038) 460 37 00
  • Joost te Loo, telefoon: +31655162936

Ook te bereiken via email: vertrouwenspersoon@huysmangroep.nl

Protocollen

Bij ingrijpende gebeurtenissen volgen wij als Nederlandse scoutingvereniging altijd de protocollen van Scouting Nederland, meer informatie (ook over sociale veiligheid).

De Vertrouwenspersonen