Vertrouwenspersonen

De Huysmangroep moet een veilige omgeving zijn waar iedereen het naar zijn of haar zin heeft. Binnen de Huysmangroep is het voor elke vrijwilliger verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen. Daarmee wordt voorkomen dat er vrijwilligers aan het werk zijn die een strafblad hebben wat een functie binnen de Huysmangroep in de weg staat.

De Huysmangroep heeft drie vertrouwenspersonen die hulp kunnen bieden als er sprake is van ongewenst gedrag. De vertrouwenspersonen zijn er voor de jeugdleden en ouder(s)/verzorger(s) maar ook voor de leiding, stamleden en bestuur en zijn altijd onpartijdig. Niet alleen als er sprake is van ongewenst gedrag (fysiek of seksueel geweld, pesten) maar ook als er een serieus conflict is tussen jeugdleden, leiding of bestuur. Wij werken volgens het landelijke protocol ongewenst gedrag van Scouting Nederland.

Als er echt buiten de lijntjes gekleurd wordt, moeten we de leden en ouder(s)/verzorger(s) maar ook de groep ondersteunen en beschermen. De vertrouwenspersonen hebben allebei een scouting-loopbaan bij de Huysmangroep achter de rug, zijn ook ouders van jeugdleden (geweest) en hebben een onafhankelijke positie binnen de groep.

De vertrouwenspersonen zijn:

  • Edith van Dieren, telefoon: (038) 423 29 22
  • Han Arends, telefoon: (038) 460 37 00
  • Joost te Loo, telefoon: +31655162936

Ook te bereiken via email: vertrouwenspersoon@huysmangroep.nl

De Vertrouwenspersonen