Speltak: BeversBevers zijn jongens en meisjes van 5 tot 7 jaar. De opkomsten zijn zaterdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Maximaal 16 bevers vormen een groep. Bevergroepen zijn in principe gemengd. Een bevergroep kent geen vaste subgroepjes. Het beverprogramma is gekoppeld aan het thema Hotsjietonia. In het dorp Hotsjietonia is de hoofdpersoon het kind Stuiter. Stuiter speelt met vriendjes in het dorp Hotsjietonia. De andere spelfiguren zijn de inwoners van het dorp. De bevers kunnen zich gemakkelijk met deze spelfiguren identificeren. Ze gebruiken hierbij hun fantasie, wat een bijdrage levert aan hun ontwikkeling. De themaverhalen bij de bevers zijn realistisch, zodat ze gemakkelijk gekoppeld kunnen worden aan de gebeurtenissen die in de groep plaatsvinden. De verhalen zijn niet alleen maar positief, er wordt ook ingespeeld op goed en kwaad en op emoties. Daarbij hebben de verhalen een duidelijk begin en einde.

De bijzondere momenten, zoals de installatie, zijn bij de bevers feestelijke gebeurtenissen, waarin geen plaats is voor plechtige handelingen.

Het beverprogramma heeft vier elementen. Te weten sport en spel, expressie en creativiteit, buitenleven en stille momenten. De leiding van de bevergroep verzorgt de programma’s voor de bijeenkomsten. Van de leiding wordt gevraagd dat zij flexibel met het programma omgaat, zodat kan worden ingespeeld op de concrete behoeften van de kinderen op een bepaald moment. De nadruk ligt op samenwerken, creatief en actief met elkaar zijn. Het op kamp gaan van de bevers bestaat uit één nachtje beverlogeren.

Het ondersteuningsmateriaal voor kaderleden bestaat uit werkbladen, waarop zowel suggesties voor activiteiten als theoretische basisgegevens te vinden zijn.

Mail de beverstaf

bevers

De Beverleiding