De Huysmangroep wil graag in contact komen en blijven met de oud-leden. Tijdens de nieuwbouw van de Kievit werd de nieuwbouwnieuwsbrief ook naar oud-leden gestuurd en daar kwamen veel positieve reacties op!

Tijdens het jubileumjaar 2009 waren er op de oud-leden reünie meer dan 90 leden!

Wij willen tenminste twee keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen die per mail aan alle oud-leden verstuurd wordt. Twee keer per jaar wordt er iets georganiseerd voor oud-leden: één echte activiteit en een soosavond. Deelname is natuurlijk geheel vrijblijvend. We gaan het gewoon proberen. Verder zijn er een aantal ‘reguliere’ groepsactiviteiten, zoals de dartavond, die ook voor oud-leden toegankelijk zijn. Wanneer en waar staat dan in de nieuwsbrief.

Voor wie?
Iedereen die ooit lid van de Huysmangroep is geweest en waarvan wij het e-mailadres weten.

Waarom?
Het mes snijdt aan twee kanten: de Huysmangroep houdt het oud-ledenbestand up-to-date zodat (bijvoorbeeld bij het jubileum in 2009) alle oud-leden benaderd kunnen worden voor bijvoorbeeld een reünie of barbecue. Ook komt het wel eens voor dat er binnen de groep behoefte is aan wat hulp, bijvoorbeeld juridisch of bouwkundig advies. Dan kunnen we kijken of er onder de oud-leden iemand is die even wil bijspringen. Of zelfs voor een paar jaar (weer) een bestuursfunctie wil vervullen. Tijdens de nieuwbouw van de Kievit, een paar jaar geleden, is een kleine enquête gehouden onder oud-leden of er behoefte was om op de hoogte gehouden te worden van het wel en wee van de groep. Een groot deel heeft aangegeven hiervoor belangstelling te hebben. Elkaar af en toe eens ontmoeten of gewoon iets horen van de Huysmangroep.

Kost het wat?
Het ontvangen van nieuwsbrieven kost niets.  Oud-leden betalen geen contributie. Voor deelname aan activiteiten kan een kleine bijdrage gevraagd worden. Uiteraard zijn donaties altijd van harte welkom op NL89RABO0397336837 t.n.v. Stichting Huysmangroep o.v.v. donatie oud-lid.

Wie – wat – waar
Contact opnemen mail naar: oudleden@huysmangroep.nl