Training van alle vrijwilligers

Alle vrijwilligers bij de Huysmangroep dienen alvorens zij een sleutel krijgen van de Kievit een verklaring omtrent gedrag (VOG) en een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te hebben.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA)

Om alcohol te schenken dienen verenigingen te beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens de openingstijden waarop alcohol wordt geschonken dient er altijd een leidinggevende aanwezig te zijn die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrijwilliger die een instructie heeft gevolgd over verantwoord schenken van alcohol.

Wil je als vrijwilliger je IVA-certificaat voor barvrijwilligers behalen? Dan kun je gebruik maken van de gratis online cursus voor vrijwilligersorganisaties.

Doe de cursus, maak de toets en je ontvangt het certificaat direct in je mailbox! Deze kun je mailen naar: ledenadministratie@huysmangroep.nl

Meer informatie over IVA en Scouting Nederland vindt je onder de richtlijnen alcohol en roken.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG aanvragen is verplicht Scouting Nederland heeft het aanvragen van een VOG voor alle vrijwilligers verplicht gesteld. In het huishoudelijk reglement is de VOG-verplichting opgenomen voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, materiaalmeesters, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd.

Wat is een VOG?

Een VOG is een verklaring waarbij je op basis van je toekomstige functie moet aangeven dat je in staat bent om bijvoorbeeld goed om te kunnen gaan met kinderen geld of materiaal. Er wordt dan bij de overheid gekeken of je in het verleden dingen hebt gedaan die ons, onze middelen of onze kinderen zouden kunnen schaden.

Hoe krijg ik een VOG?

Als je nog geen VOG hebt kun je deze aanvragen bij het verenigingsbestuur, zij zullen een VOG voor je aanvragen, je krijgt deze dan thuisgestuurd waarna je deze moet inleveren in de houten brievenbus naast de voordeur (binnen). Het verenigingsbestuur zal deze VOG inscannen en registreren in Scouts-Online.

 

Trainingen voor stafleden

Ga je als staflid een training volgen, zie hieronder relevante informatie.

Opgave voor trainingen

 • Om aan een training te kunnen deelnemen is het noodzakelijk dat je als kaderlid staat ingeschreven bij het Landelijk Bureau. Het inschrijven moet gebeuren via de ledenadministratie van de groep.
 • De opgave voor de start/programmatraining gebeurt door een aanmeldingsformulier, via een groepsbegeleider, bij de regio. Deze opgave is ook de aanvraag voor een verklaring van bevoegdheid. Om deel te kunnen nemen aan de programmatraining moet je ook op bezoek bij een andere groep. Van dit bezoek moet je bij de cursusstaf een stageverslag (formulier) inleveren.
 • De opgave voor de kampeertraining gaat op dezelfde wijze als de start- en programma training. De enige voorwaarde is dat je de start- en programmatraining voor de betreffende speltak afgerond hebt. Individuele uitzonderingen zijn mogelijk, maar je krijgt de kampeer- bevoegdheid niet voordat de totale basisperiode is afgerond.
 • De inschrijving van de deelnemers vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Opgaven moeten minimaal vier weken voor aanvang van een training binnen te zijn. Bij aanmelding wordt de regio gemachtigd het verschuldigde inschrijfgeld van een rekening af te schrijven.
 • Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van een training wordt aan de deelnemers een uitnodiging gestuurd.

Kosten van een training

Na installatie als leiding mogen de cursussen zoals uitgebracht door Scouting Nederland worden gevolgd. Hiervoor gelden bij onze groep de volgende regels, waarvan in principe niet wordt afgeweken:

 • Het volgen van een cursus kan alleen plaatsvinden met instemming van de groepsbegeleiding en de betrokken speltakleiding.
 • Een speltakleid(st)er dient tenminste de basistraining te volgen.
 • Per speltak dient tenminste 1 persoon de verklaring van kamp/bivakbevoegdheid te behalen.
 • De groep betaalt, in principe, het volledige cursusgeld. Als een cursus afgezegd later dan de uiterlijke annuleringsdatum (i.h.a. 1 week + 24 uur) of niet succesvol afgerond wordt, moet deze door de desbetreffende persoon zelf betaald worden.
 • Als je als staflid na het behalen van de cursus binnen 1 jaar de groep verlaat, kan de groep de kosten van de cursus verhalen op de staflid.

Cursusinformatie

In het aanbod van de cursussen zit een (leer)lijn, voor stafleden is er de trainingsroute.

 

Introductieperiode

Zodra je leiding wordt bij de Huysmangroep, vindt de introductie in de groep plaats. Deze wordt een keer per jaar gehouden met als doelgroep de explorers. Tijdens deze introductie zal er ook een avond worden georganiseerd waarin allerlei gebruiken binnen de groep worden besproken en waar jij je wensen naar voren kunt brengen. Na een half jaar vindt er een evaluatie plaats. De introductie wordt verzorgd door de groepsbegeleider of een ander lid van het verenigingsbestuur.

Basistrainingsperiode

Er volgt altijd een basistrainingsperiode, deze bestaat uit de volgende stappen:

Starttraining

De starttraining duurt een weekend en heeft een praktische opzet, gericht op het vormen van een spelrepertoire, het geven van spelleiding en het maken van een programma. Kortom, een actief weekend, waarin je weinig stil zult zitten en in een gezellige sfeer leiding van andere groepen ontmoet. Je zult ervaren dat in het Scoutingspel heel veel mogelijk is. Aan het eind van de starttraining worden afspraken gemaakt over een gericht bezoek bij een andere groep.

Groepsbezoek

In de periode tussen de starttraining en de programmatraining ga je een keer op bezoek bij een speleenheid van een andere groep. Aan de hand van een opdracht bekijk je tijdens een opkomst hoe ze daar draaien, een spel leiden, omgaan met de kinderen, enzovoort.

Programmatraining

Dit is een training van één weekend om je te verdiepen in het leiding geven in het spel van Scouting. Aan de orde komen:

 • Het spelaanbod;
 • De leeftijdskenmerken van de groep kinderen waar je mee werkt;
 • Het daarbij passende programma over langere tijd gezien;
 • Het (bege-)leiding geven: hoe geef je vorm aan de verantwoordelijkheid die je hebt. In deze training staan de ervaringen die je al hebt opgedaan centraal en wordt het groepsbezoek afgerond. Je treft deels dezelfde cursusgroep waarmee je ook de speltraining gevolgd hebt.

Vervolgtrainingen

De vervolgtrainingen zijn er met name voor ervaren leiding, die de start- en programma training hebben afgerond. Tot de vervolgtrainingen behoren o.a. de kamptrainingen. In elk stafteam, dat op kamp gaat, moet iemand deze kamptraining gevolgd hebben. Verder zijn er landelijke trainingen, zoals de Gilwellcursus en de Scoutiviteit. Maar je kunt ook een keus maken uit het aanbod van de vervolgtrainingen, die door de Regio worden georganiseerd.