Zonder volledig proberen te zijn hieronder een aantal regels en afspraken zoals we die binnen onze groep hebben gemaakt.

Opkomsten / Programma’s

 • Elke opkomst wordt met een opening begonnen en met een sluiting geëindigd.
 • Elke week vindt er een opkomst plaats met uitzondering van de zomervakantie basisscholen, de herfstvakantie en tussen kerst en oud en nieuw en algemene feestdagen. Andere uitzonderingen slechts na overleg binnen en akkoord van de Groepsraad.
 • Tijdens de opkomsten wordt in principe het scout-fit gedragen, in ieder geval tijdens de opening en sluiting. Uitzondering kan worden gevormd door thema-bijeenkomsten.
 • Benodigd materiaal dient uiterlijk donderdagmiddag voor de betreffende opkomst aangevraagd te zijn bij de materiaalmeesters.
 • Na elke opkomst worden de gebruikte faciliteiten opgeruimd en wordt de afwas gedaan
 • Vuilnis en was worden wekelijks door de schoonmaak gedaan.
 • Tijdens opkomsten wordt géén alcohol genuttigd en er wordt enkel achter de Kievit gerookt.
 • Tijdens het stoken van een kampvuur, dienen voldoende blusmiddelen in nabijheid van het vuur aanwezig te zijn en dient de brandweer geïnformeerd te worden.
 • Bij trappersbanen dienen potentieel gevaarlijke situaties voorkomen te worden door het gebruiken van goed materiaal, goede toepassing van technieken tijdens de opbouw van de baan, goede instructie, beperking valhoogte danwel zekeren van de deelnemers, vrij houden van de ruimte onder of in de directe nabijheid van de trappersbaan.
 • Tijdens droppings en tochten wordt altijd een noodnummer aan de deelnemers meegegeven.
 • Tijdens nachtelijke droppings en tochten wordt altijd door iedere deelnemers een reflecterend kledingstuk / reflectorband gedragen.
 • Zorg ervoor dat je altijd weet wie aanwezig is tijdens activiteiten. Houd hiervoor bijvoorbeeld een presentielijst bij.

Organisatie

 • Relaties binnen een speltakteam zijn niet gewenst. Als er een staflid aan een speltakteam wordt toegevoegd, wordt ervan uitgegaan dat er geen relatie is met reeds zittende stafteamleden.
 • In principe worden, ter voorkoming van belangenverstrengeling, geen ouders aangetrokken om leiding te worden binnen de Huysmangroep.
 • Plannen om stafteams van bezetting danwel teamleider te veranderen worden altijd overlegd met de groepsbegeleiding.
 • Ieder staf- en bestuurslid wordt verwacht aanwezig te zijn op groepsraden en stavenavonden, eventuele afmelding uiterlijk 24 uur voor aanvang via de verenigingssecretaris, of bij diens afwezigheid bij de verenigingsvoorzitter.
 • Elk stafteam dient vertegenwoordigd te zijn tijdens de groepsraad, eventuele afmelding uiterlijk 1 week voor de geplande datum via de verenigingssecretaris.
 • Er wordt verwacht dat een afvaardiging van iedere speltak de regionale spelraden bezoekt, zo ook wordt verwacht dat een afvaardiging van het bestuur de regioraad bezoekt.

Kampen

 • Vóór aanvang van een kamp dienen van alle deelnemende jeugdleden de volgende gegevens schriftelijk vastgelegd te zijn;
  • Medicijngebruik en lichamelijke danwel psychische aandachtspunten
  • Dieet
  • Voor Bevers, Welpen, Shanti-welpen: gewenste sanitaire opname tijdens nachtrust
  • Contactgegevens ouders/ contactpersonen
  • Polisnummer ziektekostenverzekering en eventueel van reis- en bagageverzekering.
 • Als jeugdleden vervoerd worden in auto’s wordt het aantal verzekerde zitplaatsen niet overschreden.
 • Indien hulp nodig is bij het douchen en sanitaire hulp; altijd met tenminste twee personen begeleiden / uitvoeren.
 • Direct bij aankomst op overnachtingsplek worden vluchtwegen en blusmiddelen gecontroleerd op aanwezigheid en correcte werking.
 • Tijdens kampen met jeugdleden zijn alle stafleden te allen tijde nuchter (cf. rijvaardigheidseisen).
 • Tijdens kampen dient altijd minimaal één staflid in bezit te zijn van een kamperkenning. Mocht dit niet het geval zijn, wordt vóóraf overlegd met de groepsbegeleiding.
 • Bij aankomst op een kampterrein wordt kennis genomen van de dienstdoende huisarts en de locatie van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
 • Bij aankomst wordt kennis genomen van de geldende regels van het kampterrein of bezochte locatie.