Speltak: Gildestam

De Gildestam is een gemengde speltak vanaf 18 tot 24 jaar. De Stam draait elke week opkomsten op zaterdagavond van 21.00 tot 23.00 uur.

De Gildestam heeft zijn naam te danken aan het feit dat er ieder jaar een aantal gildes (resp. interessegroepen) worden vastgelegd. In het thema van die betreffende gildes worden dan een aantal programma avonden georganiseerd.

De stamraad, bestaande uit alle geïnstalleerde leden van de stam, kiest een stambestuur met een voorzitter, een stamschrijver (secretaris) en een penningmeester. De stamraad is verantwoordelijk voor wat de stam doet. Tevens levert de stam een lid-BC.

Uitgangspunt voor het programma van de stam is de stamstandaard. Dit zijn de zogeheten statuten van de Gildestam. De jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken in hun stam. Zij kunnen zich laten adviseren door een oudere volwassene, de oûbaas. De stam kiest zelf een oûbaas, deze kan gebruikt worden als adviseur en heeft een rol voor de ceremoniële gebeurtenissen bij de Stam. De oûbaas is een oud-stamlid, komt af en toe langs en mag vergaderingen bijwonen. Het bestuur houdt hem op de hoogte van de gang van zaken.

De Stamleden

silhouette

Kevin Pompert

  • Stam adviseur

silhouette

Peter Eikenaar

  • Oûbaas

silhouette

Oleg Huijsmans

silhouette

Stijn Snel