Als Huysmangroep hebben we een “All-in” contributie waaruit alle activiteiten voor uw kind worden betaald. De hoogte van het contributiebedrag verschilt per speltak en wordt maandelijks per automatische incasso van uw rekening afgeschreven.

De contributie wordt aan vier hoofdzaken uitgegeven:

 1. Opkomsten
  Dit deel gaat direct naar de speltakken en wordt gebruikt voor de wekelijkse opkomsten.
 2. (Zomer)kampgeld
  De contributie bij de Huysmangroep is inclusief het recht op zomerkampen (m.u.v. Bevers) en overige kampjes. Hiervoor hoeft nooit bijbetaald te worden, u kunt dus geen geld terugvragen als uw kind niet op zomerkamp gaat.
 3. Verenigingskosten
  De algemene verenigingskosten bestaan o.a. uit de exploitatie van het gebouw, onderhoud, groepsactiviteiten, materiaal en training.
 4. Landelijke en regionale bijdrage
  Een klein deel wordt afgedragen aan Scouting Nederland en Regio Overijsselse Vechtstreek. Dit wordt gebruikt voor o.a. algemene ondersteuning, het scouting magazine, verzekering,
  en regioactiviteiten waarmee de kwaliteit van ons spelaanbod wordt gewaarborgd.

In onderstaande tabel staan de actuele contributiebedragen per speltak:

Speltak Contributiebedrag (per maand)
Bevers €17.05
Welpen €26.00
Scouts €27.10
Explorers €30.10

 

De contributie is inclusief het recht om op zomerkamp en op klein kamp te gaan. Maak je geen gebruik van dit recht, wordt er niet terugbetaald. De contributie is een vast bedrag en wordt jaarlijks geïndexeerd en aangepast. Het bedrag wordt afgeschreven namens Stichting Huysmangroep met rekeningnummer NL89RABO0397336837.

Voor vragen over de contributie kunt u contact opnemen met onze verenigingspenningmeester.

Scouting Nederland

Als u lid wordt en contributie betaalt, word u ook automatisch lid van Scouting Nederland. Uw kind is tijdens scoutingactiviteiten verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen, daarnaast kunt u hiermee gebruikmaken van de scout-shop. U kunt met uw Scouting Nederland lidmaatschap ook kamperen op een van de Scouting-labelterreinen. Voor meer informatie over het Scouting Nederland lidmaatschap verwijzen wij u naar Scouting Nederland.

Scouting voor iedereen

Wij zien graag dat iedereen die op scouting wil, dat ook kan. Daarom proberen we de contributie met zijn allen zo laag mogelijk te houden. Door financiële acties uit te voeren met onze vrijwilligers, sprokkelen wij financiële middelen bij elkaar om roerende en onroerende zaken, activiteiten en trainingen te bekostigen. Wij voeren enkele grote financiële acties uit op jaarlijkse basis (festivals en sportevenementen) waardoor onze jeugdleden geen deur-aan-deur verkopen of sponsorlopen hoeven te doen. Daarnaast wordt alles binnen onze vereniging gedaan door vrijwilligers.

Voor huishoudens met een laag inkomen is er Kindloket Zwolle, via het Kindloket Zwolle kunt u zich aanmelden voor de Kindregeling. Na aanmelding en goedkeuring kunt u budget aanvragen voor contributie en eventueel een scouting blouse en das. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verenigingspenningmeester.