Onderstaand vindt u informatie over de contributie die u moet betalen om lid te worden van onze groep, de hoogte van het bedrage verschilt per speltak

Voor het lidmaatschap van de Huysmangroep van jeugdleden wordt contributie betaald. Van deze contributie wordt een deel afgedragen aan Scouting Nederland en aan de regio. Hieruit worden de betaalde krachten bij Scouting Nederland betaald, alsmede het ledenblad, de regionale steunpunten, etc. Het overgebleven deel is voor de Huysmangroep en is onder te verdelen in:

  • Een deel voor algemene zaken (exploitatie gebouw, materiaal, training)
  • Een deel gereserveerd deel voor de zomerkampen en overige kampjes (de zomerkampreservering wordt teruggestort als het betreffende jeugdlid niet meegaat op zomerkamp.)
  • Een deel voor het spel. Dit deel wordt maandelijks overgemaakt op de speltakrekening waarvan de speltakpenningmeester de gemachtigde is.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd en aangepast.

De contributie bestaat uit twee delen:

Groepscontributie

De groepscontributie hebben wij relatief laag kunnen houden, mede dankzij steun van de Gemeente Zwolle in de vorm van subsidie. Deze subsidie wordt helaas wegens bezuinigingen stopgezet, wat ons €35 per lid per jaar gaat kosten. Gelukkig is gesteld, dat deze afbouw in twee etappes plaatsvindt. We kunnen derhalve de contributieverhoging beperken tot circa €1 bovenop de jaarlijkse indexatie (1,4%).

Regionale en landelijke contributie

Deze contributie wordt berekend als het bedrag dat door de Huysmangroep betaald is voor het vorige seizoen. Op verhoging (of verlaging) van deze contributie hebben we als Huysmangroep III geen invloed.

Beide delen van de contributie zullen tegelijk worden geïnd. De contributietabel voor het nieuw seizoen is als volgt (tussen haakjes de bedragen behorende bij seizoen 2014/2015):

Speltak Groep Regionaal en landelijk Contributie seizoen 2015/2016 (per maand)
Bevers

€12,62
(€12,05)

€2,93
(€2,95)

€15,55

Welpen

€21,62
(€20.95)

€2,88
(€2,80)

€24,50

Scouts

€22,62
(€21,80)

€2,98
(€2,95)

€25,60

Explorers

€25,62
(€24,95)

€2,98
(€3,05)

€28,60

De contributie is inclusief het recht om op zomerkamp en op klein kamp te gaan. Maak je geen gebruik van dit recht, wordt er niet terugbetaald. De contributie is een vast bedrag.

Rekeningnummer:
NL89RABO0397336837 t.n.v. Stichting Huysmangroep.

 

Wat wordt er gedaan met deze contributie?

De contributie wordt gebruikt voor het faciliteren van de activiteiten die wekelijks plaatsvinden. U kunt hierbij denken aan ons pand, spelmateriaal, het trainen van onze vrijwilligers, onderhoud, kampjes en nog veel meer.  Als u lid wordt en contributie betaalt, word u ook automatisch lid van Scouting Nederland. Uw kind is tijdens scoutingactiviteiten verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen, daarnaast kunt u hiermee gebruikmaken van de scout-shop. U kunt met uw Scouting Nederland lidmaatschap ook kamperen op een van de Scouting-labelterreinen.  Voor meer informatie over het Scouting Nederland lidmaatschap verwijzen wij u naar de website: www.scouting.nl

 

Toegankelijk houden van Scouting voor iedereen door het uitvoeren van financiële acties

Wij zien graag dat iedereen die op scouting wil, dat ook kan. Daarom proberen we de contributie met zijn allen zo laag mogelijk te houden. Door financiële acties uit te voeren met onze vrijwilligers, sprokkelen wij financiële middelen bij elkaar om roerende en onroerende zaken, activiteiten en trainigen te bekostigen. Wij voeren enkele grote financiële acties uit op jaarlijkse basis (festivals en sportevenementen) waardoor onze jeugdleden geen deur-aan-deur verkopen of sponsorlopen hoeven te doen.

 

Zomerkampgeld

Het zomerkampgeld zit in de huidige contributie constructie verwerkt. U kunt dus geen geld terugvragen als uw kind niet op zomerkamp gaat.

 

De leiding van speltakken welke meegaan op zomerkamp betalen zelf ook een bijdrage aan de kampkosten, omdat de hoogte hiervan nogal uiteenliep is er voor gekozen om deze vast te stellen op 25% van het kampgeld wat de kinderen betalen.